Kệ Trang Trí Đơn Giản
Mã sản phẩm: S000256
Đăng ngày 15-10-2019 03:02:26 PM
Giá : 0 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 1400mm x 2000mm ( rộng x cao ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 7.000.000Đ
GIẢM CÒN: 5.320.000Đ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường Dây 2 Tầng
Mã sản phẩm: S000271
Đăng ngày 17-10-2019 11:50:28 AM
Giá : 200.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 300 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 200.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Trang Trí 2 Tầng Màu Trắng
Mã sản phẩm: S000281
Đăng ngày 01-11-2019 05:41:31 PM
Giá : 275.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 40 x 15 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 275.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường 2 Tầng
Mã sản phẩm: S000278
Đăng ngày 01-11-2019 05:05:20 PM
Giá : 275.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 30 x 15 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 275.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường 2 Ngăn
Mã sản phẩm: S000273
Đăng ngày 26-10-2019 07:36:20 PM
Giá : 275.000 VND

Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 300 , 500 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 275.000vnđ
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường Chữ U 3 Tầng
Mã sản phẩm: S000272
Đăng ngày 26-10-2019 07:27:43 PM
Giá : 300.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 300 , 400 , 500
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 300.000vnđ 
Chốt âm : 90.000vnđ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường 2 Thanh Ngang
Mã sản phẩm: S000266
Đăng ngày 15-10-2019 06:09:12 PM
Giá : 300.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 400 , 600
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 300.000vnđ 
Chốt âm : 60.000vnđ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Trang Trí Treo Tường Hộp Vuông
Mã sản phẩm: S000265
Đăng ngày 15-10-2019 05:29:36 PM
Giá : 300.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 200 , 300, 400 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 300.000vnđ 
Chốt âm : 90.000vnđ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Bộ Kệ 4 Tầng Dọc
Mã sản phẩm: S000284
Đăng ngày 01-11-2019 05:55:39 PM
Giá : 350.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 70 x 25 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 350.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường Gỗ Bộ 4 Hình
Mã sản phẩm: S000269
Đăng ngày 15-10-2019 06:31:19 PM
Giá : 350.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 500x200 , 300x300 , 300x300 , 400 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 350.000vnđ 
Chốt âm : 120.000vnđ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường 4 Tầng
Mã sản phẩm: S000267
Đăng ngày 15-10-2019 06:16:47 PM
Giá : 380.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 600 , 600 , 600 , 350 cm 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 380.000vnđ 
Chốt âm : 120.000vnđ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Bộ Kệ Trang Trí 3 Hình Vuông
Mã sản phẩm: S000283
Đăng ngày 01-11-2019 05:51:31 PM
Giá : 395.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 40 x 40 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 395.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0909.185.368

Kệ 2 Tầng Dây Treo
Mã sản phẩm: S000280
Đăng ngày 01-11-2019 05:20:30 PM
Giá : 430.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 40 x 15 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 430.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Trang Trí Chữ L
Mã sản phẩm: S000277
Đăng ngày 31-10-2019 05:15:11 PM
Giá : 460.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 50 x 50 x 15 cm  ( dài x rộng x sâu )
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 460.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường Hộp Gỗ Lục Giác
Mã sản phẩm: S000274
Đăng ngày 26-10-2019 07:40:10 PM
Giá : 500.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 400 , 400 , 250 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 500.000vnđ 
Chốt âm : 90.000vnđ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Treo Tường Hộp Gỗ Lục Giác
Mã sản phẩm: S000268
Đăng ngày 15-10-2019 06:22:06 PM
Giá : 500.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 400 , 400 , 250 cm 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 500.000vnđ 
Chốt âm : 90.000vnđ

Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Kệ Trang Trí Gỗ Hiện Đại
Mã sản phẩm: S000279
Đăng ngày 01-11-2019 05:15:00 PM
Giá : 515.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 40 x 20 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 515.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Bộ Kệ Treo Tường Hình Chữ C
Mã sản phẩm: S000282
Đăng ngày 01-11-2019 05:47:17 PM
Giá : 530.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 60 x 40 x 40 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 530.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Bộ Kệ Hình Chữ Nhật
Mã sản phẩm: S000286
Đăng ngày 01-11-2019 06:05:11 PM
Giá : 550.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ
Kích thước : 80 x 20 cm ( dài x rộng ) 
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 550.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Bộ Kệ 4 Tầng Thanh Ngang
Mã sản phẩm: S000275
Đăng ngày 26-10-2019 07:43:39 PM
Giá : 550.000 VND

Chất liệu : Gỗ Công Nghiệp MDF 
Màu sắc : như hình ảnh minh hoạ 
Kích thước : 80 x 20cm ( dài x rộng )
Bảo hành : 12 tháng 

Giá : 550.000vnđ 
Hỗ trợ mua trả góp liên hệ : 0859.888.768

Xem thêm
0859.888.768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây