giường Nhật đầu kệ HK
Mã sản phẩm: A013
Đăng ngày 27-02-2024 04:19:23 AM
Giá : 3.290.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,090,000VNĐ                                                                         
Phản giường 15ly Giá KM: 3,290,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,500,000đ                                                                               
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,500,000
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,540,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,540,000VNĐ   


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,580,000VNĐ                                                                               
Phản giường 15ly Giá KM: 3,580,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,600,000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM:  3,600,000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu kệ HK915
Mã sản phẩm: A012
Đăng ngày 27-02-2024 04:18:09 AM
Giá : 3.290.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,090,000VNĐ                                                                         
Phản giường 15ly Giá KM: 3,290,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,500,000đ                                                                               
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,500,000
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,540,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,540,000VNĐ   


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,580,000VNĐ                                                                               
Phản giường 15ly Giá KM: 3,580,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,600,000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM:  3,600,000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu kệ HK577
Mã sản phẩm: A011
Đăng ngày 27-02-2024 04:16:51 AM
Giá : 3.290.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,090,000VNĐ                                                                         
Phản giường 15ly Giá KM: 3,290,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,500,000đ                                                                               
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,500,000
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,540,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,540,000VNĐ   


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,580,000VNĐ                                                                               
Phản giường 15ly Giá KM: 3,580,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,600,000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM:  3,600,000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu kệ HK240
Mã sản phẩm: A010
Đăng ngày 27-02-2024 04:13:19 AM
Giá : 3.290.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,090,000VNĐ                                                                         
Phản giường 15ly Giá KM: 3,290,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,500,000đ                                                                               
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,500,000
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,540,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,540,000VNĐ   


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,580,000VNĐ                                                                               
Phản giường 15ly Giá KM: 3,580,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,600,000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM:  3,600,000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu kệ HK209
Mã sản phẩm: A009
Đăng ngày 27-02-2024 04:11:25 AM
Giá : 3.290.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,090,000VNĐ                                                                         
Phản giường 15ly Giá KM: 3,290,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,500,000đ                                                                               
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,500,000
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,540,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,540,000VNĐ   


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,580,000VNĐ                                                                               
Phản giường 15ly Giá KM: 3,580,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,600,000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM:  3,600,000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu kệ HK101T
Mã sản phẩm: A008
Đăng ngày 27-02-2024 04:09:24 AM
Giá : 3.290.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,090,000VNĐ                                                                         
Phản giường 15ly Giá KM: 3,290,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,500,000đ                                                                               
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,500,000
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,540,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,540,000VNĐ   


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,580,000VNĐ                                                                               
Phản giường 15ly Giá KM: 3,580,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,600,000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM:  3,600,000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu có Tab HK915
Mã sản phẩm: S000623
Đăng ngày 27-02-2024 03:54:36 AM
Giá : 3.150.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2,950,000VNĐ                                                                            
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,150,000VNĐ                                                                                  
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,150,000VNĐ                                                                                    
Phản giường 15ly Giá KM: 3,250,000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,250,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,350,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,450,000VNĐ                                                                                 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,450,000VNĐ 

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu có Tab HK577
Mã sản phẩm: S000622
Đăng ngày 27-02-2024 03:52:54 AM
Giá : 3.150.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2,950,000VNĐ                                                                            
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,150,000VNĐ                                                                                  
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,150,000VNĐ                                                                                    
Phản giường 15ly Giá KM: 3,250,000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,250,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,350,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,450,000VNĐ                                                                                 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,450,000VNĐ 

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu có Tab HK340
Mã sản phẩm: A007
Đăng ngày 27-02-2024 03:51:31 AM
Giá : 3.150.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2,950,000VNĐ                                                                            
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,150,000VNĐ                                                                                  
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,150,000VNĐ                                                                                    
Phản giường 15ly Giá KM: 3,250,000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,250,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,350,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,450,000VNĐ                                                                                 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,450,000VNĐ 

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu có Tab HK209
Mã sản phẩm: S000620
Đăng ngày 27-02-2024 03:49:48 AM
Giá : 3.150.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2,950,000VNĐ                                                                            
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,150,000VNĐ                                                                                  
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,150,000VNĐ                                                                                    
Phản giường 15ly Giá KM: 3,250,000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,250,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,350,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,450,000VNĐ                                                                                 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,450,000VNĐ 

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu có Tab HK388
Mã sản phẩm: S000619
Đăng ngày 27-02-2024 03:48:11 AM
Giá : 3.150.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2,950,000VNĐ                                                                            
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,150,000VNĐ                                                                                  
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,150,000VNĐ                                                                                    
Phản giường 15ly Giá KM: 3,250,000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,250,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,350,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,450,000VNĐ                                                                                 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,450,000VNĐ 

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu có Tab HK240
Mã sản phẩm: A006
Đăng ngày 27-02-2024 03:46:09 AM
Giá : 3.150.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2,950,000VNĐ                                                                            
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,150,000VNĐ                                                                                  
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,150,000VNĐ                                                                                    
Phản giường 15ly Giá KM: 3,250,000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,250,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,350,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,450,000VNĐ                                                                                 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,450,000VNĐ 

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu có Tab HK101T
Mã sản phẩm: A005
Đăng ngày 27-02-2024 03:44:11 AM
Giá : 3.150.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2,950,000VNĐ                                                                            
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,150,000VNĐ                                                                                  
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,150,000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM:  3,150,000VNĐ                                                                                    
Phản giường 15ly Giá KM: 3,250,000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,250,000VNĐ                                                                                  
Phản giường 15ly Giá KM: 3,350,000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 3,450,000VNĐ                                                                                 
Phản giường 15ly Giá KM: 3,450,000VNĐ 

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu trơn HK240
Mã sản phẩm: S000616
Đăng ngày 27-02-2024 03:19:02 AM
Giá : 2.530.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.400.000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM: 2.530.000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.830.000VNĐ                                                                                     
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 2.830.000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.850.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.180.000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.880.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.200.000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.890.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.220.000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu trơn HK240
Mã sản phẩm: A004
Đăng ngày 27-02-2024 03:16:40 AM
Giá : 2.530.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.400.000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM: 2.530.000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.830.000VNĐ                                                                                     
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 2.830.000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.850.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.180.000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.880.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.200.000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.890.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.220.000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu trơn HK915
Mã sản phẩm: S000614
Đăng ngày 27-02-2024 03:10:36 AM
Giá : 2.530.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.400.000VNĐ                                                                              
Phản giường 15ly Giá KM: 2.530.000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) : 
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.830.000VNĐ                                                                                     
 - 
Phản giường 15ly Giá KM: 2.830.000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.850.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.180.000VNĐ


K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.880.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.200.000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài):
- Phản giường 9ly Giá KM: 2.890.000VNĐ                                                                                     
Phản giường 15ly Giá KM: 3.220.000VNĐ

Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu trơn HK919
Mã sản phẩm: S000613
Đăng ngày 27-02-2024 03:04:25 AM
Giá : 2.530.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

 • K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.400.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 2.530.000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.830.000VNĐ                                                                                      - Phản giường 15ly Giá KM: 2.830.000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.850.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.180.000VNĐ
 • K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.880.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.200.000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.890.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.220.000VNĐ
Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu trơn HK577
Mã sản phẩm: A003
Đăng ngày 27-02-2024 02:37:27 AM
Giá : 2.530.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

 • K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.400.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 2.530.000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.830.000VNĐ                                                                                      - Phản giường 15ly Giá KM: 2.830.000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.850.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.180.000VNĐ
 • K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.880.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.200.000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.890.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.220.000VNĐ
Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu trơn HK101T
Mã sản phẩm: A002
Đăng ngày 27-02-2024 02:28:57 AM
Giá : 2.530.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

 • K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.400.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 2.530.000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.830.000VNĐ                                                                                      - Phản giường 15ly Giá KM: 2.830.000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.850.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.180.000VNĐ
 • K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.880.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.200.000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.890.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.220.000VNĐ
Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

giường Nhật đầu trơn HK388
Mã sản phẩm: A001
Đăng ngày 27-02-2024 02:20:06 AM
Giá : 2.530.000 VND

Chất liệu : Gỗ MDF phủ melamine chống trầy
Màu sắc giường : Màu 388, 101, 240, 340, 577, 915, 919

 • K.Thước: 1m2 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.400.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 2.530.000VNĐ
 • K.Thước: 1m4 x 2m (rộng x dài) :  - Phản giường 9ly Giá KM: 2.830.000VNĐ                                                                                      - Phản giường 15ly Giá KM: 2.830.000VNĐ
 • K.Thước: 1m6 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.850.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.180.000VNĐ
 • K.Thước: 1m8 x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.880.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.200.000VNĐ
 • K.Thước: 2m x 2m (rộng x dài): - Phản giường 9ly Giá KM: 2.890.000VNĐ                                                                                     - Phản giường 15ly Giá KM: 3.220.000VNĐ
Bảo hành : 2 năm

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

Xem thêm
0859.888.768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây