COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CÁNH MỞ 1M2 + GIƯỜNG BỆT 1M2 MÀU 340
Mã sản phẩm: S000705
Đăng ngày 17-03-2023 03:55:43 PM
Giá : 5.400.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m2x52cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 6.840.000đ
Giá khuyến mãi : 5.400.000đ 
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CÁNH MỞ 1M2 + GIƯỜNG BỆT 1M2 MÀU 388
Mã sản phẩm: S000704
Đăng ngày 17-03-2023 03:44:55 PM
Giá : 5.400.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m2x52cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 6.840.000đ
Giá khuyến mãi : 5.400.000đ 
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CÁNH MỞ 1M2 + GIƯỜNG 1M2 MÀU 919
Mã sản phẩm: S000443
Đăng ngày 17-03-2023 03:42:12 PM
Giá : 5.400.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m2x52cmx2m).
2. Giường (1m2x2m).
3. Tab 40cm vuông.
4. Bàn phấn
5.đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 6.840.000đ
Giá khuyến mãi : 5.400.000đ
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM
 

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ CÁNH MỞ 1M2 + GIƯỜNG BỆT 1M2
Mã sản phẩm: S000702
Đăng ngày 17-03-2023 03:38:54 PM
Giá : 5.400.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m2x52cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 6.840.000đ
Giá khuyến mãi : 5.400.000đ 
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CÁNH MỞ 1M2 CÓ HỘC KÉO + GIƯỜNG BỆT 1M2 MÀU 577
Mã sản phẩm: S000711
Đăng ngày 17-03-2023 04:14:08 PM
Giá : 5.750.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m2x52cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 7.260.000đ
Giá khuyến mãi : 5.750.000đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CÁNH MỞ 1M4 + GIƯỜNG 1M2 MÀU 577
Mã sản phẩm: S000709
Đăng ngày 17-03-2023 04:09:13 PM
Giá : 6.150.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m4x52cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 7.740.000đ
Giá khuyến mãi : 6.150.000đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA LÙA 1M2 + GIƯỜNG BỆT 1M2 MÀU 240
Mã sản phẩm: S000710
Đăng ngày 17-03-2023 04:11:02 PM
Giá : 6.350.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh lùa (1m2x58cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 7.980.000Đ
Giá khuyến mãi : 6.350.000Đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA LÙA 1M2 + GIƯỜNG BỆT 1M2 MÀU 919
Mã sản phẩm: S000708
Đăng ngày 17-03-2023 04:04:27 PM
Giá : 6.350.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh lùa (1m2x58cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 7.980.000Đ
Giá khuyến mãi : 6.350.000Đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA LÙA 1M2 + GIƯỜNG BỆT 1M2 MÀU 915
Mã sản phẩm: S000707
Đăng ngày 17-03-2023 04:02:40 PM
Giá : 6.350.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh lùa (1m2x58cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 7.980.000Đ
Giá khuyến mãi : 6.350.000Đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA LÙA 1M2 + GIƯỜNG BỆT 1M2 MÀU 340
Mã sản phẩm: S000446
Đăng ngày 17-03-2023 03:58:20 PM
Giá : 6.350.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh lùa (1m2x58cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 7.980.000Đ
Giá khuyến mãi : 6.350.000Đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA MỞ 1M2 + GIƯỜNG 1M2 MÀU 388
Mã sản phẩm: S000727
Đăng ngày 17-03-2023 04:56:51 PM
Giá : 6.850.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m2x52cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 8.640.000đ
Giá khuyến mãi : 6.850.000đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ 1M4 + GIƯỜNG BỆT 1M6 MÀU 919
Mã sản phẩm: S000701
Đăng ngày 17-03-2023 03:34:45 PM
Giá : 6.850.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m4x52cmx2m)
2. Giường (1m6x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 8.580.000đ
Giá khuyến mãi : 6.850.000đ
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM
 

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA LÙA 1M2 + GIƯỜNG 1M2 MÀU 577
Mã sản phẩm: S000721
Đăng ngày 17-03-2023 04:40:00 PM
Giá : 7.000.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh lùa (1m2x58cmx2m)
2. Giường (1m2x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn treo tường
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 8.820.000đ
Giá khuyến mãi : 7.000.000đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA MỞ 1M4 + GIƯỜNG 1M4 MÀU 915
Mã sản phẩm: S000728
Đăng ngày 17-03-2023 04:59:07 PM
Giá : 7.600.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m4x58cmx2m)
2. Giường (1m4x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 9.840.000đ
Giá khuyến mãi : 7.600.000đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA MỞ 1M6 + GIƯỜNG 1M6 MÀU 209
Mã sản phẩm: S000729
Đăng ngày 17-03-2023 05:04:19 PM
Giá : 7.700.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m6x52cmx2m)
2. Giường (1m6x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 9.960.000Đ
Giá khuyến mãi : 7.700.000Đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

Combo Nội Thất phòng ngủ số 5
Mã sản phẩm: S000397
Đăng ngày 10-05-2021 11:52:15 AM
Giá : 8.110.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 6 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m2x52cmx2m).
2. Giường (1m2x2m).
3. Tab 40cm vuông.
4. Bàn làm việc (1mx60cmx75cm).
5. Kệ trang trí (60cmx25cmx60cm).
chưa bao gồm ghế
Giá niêm yết  : 10tr900
Giá khuyến mãi : 8.110.000đ

HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
 Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA LÙA 1M6 + GIƯỜNG 1M6 MÀU 240
Mã sản phẩm: S000725
Đăng ngày 17-03-2023 04:52:30 PM
Giá : 8.200.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh lùa (1m6x58cmx2m)
2. Giường (1m6x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn treo tường
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 10.260.000Đ
Giá khuyến mãi : 8.200.000Đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA LÙA 1M4 + GIƯỜNG 1M6 MÀU TRẮNG 101T
Mã sản phẩm: S000720
Đăng ngày 17-03-2023 04:37:04 PM
Giá : 8.200.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh lùa (1m4x58cmx2m)
2. Giường (1m6x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn treo tường
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 10.260.000đ
Giá khuyến mãi : 8.200.000đ
Hỗ trợ trả góp hông lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CỬA MỞ 1M8 + GIƯỜNG 1M6 MÀU 919
Mã sản phẩm: S000730
Đăng ngày 17-03-2023 05:06:20 PM
Giá : 8.250.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh mở (1m8x52cmx2m)
2. Giường (1m6x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 10.620.000đ
Giá khuyến mãi : 8.250.000đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

COMBO PHÒNG NGỦ TỦ ÁO CÁNH MỞ KỆ HÔNG 1M6 + GIƯỜNG 1M6 - M388
Mã sản phẩm: S000716
Đăng ngày 17-03-2023 04:29:28 PM
Giá : 8.562.000 VND

Trọn Bộ Combo nội thất phòng ngủ 5 món bao gồm:
1. Tủ áo cánh cánh mở có kệ hông (1m6x55cmx2m)
2. Giường (1m6x2m)
3. Tab 40cm vuông
4. Bàn phấn
5. đôn bàn phấn
Giá niêm yết : 11.256.000đ
Giá khuyến mãi : 8.562.000đ
Hỗ trợ trả góp không lãi xuất
HOTLINE & ZALO: 0859.888.768
Địa Chỉ: B7/13D Võ Văn Vân , Ấp 2A, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP.HCM

Xem thêm
0859.888.768
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây