THANH TOÁN TẠI NHÀ

Để thuận tiện và tạo lòng tin nơi khách hàng về sản phẩm mà dogohk.com cung cấp.Chúng tôi áp dụng thanh toán tại nhà với khách hàng khu vực nội thành phố Hồ Chí Minh